Bù trượt giá vào lương hưu, nên hiểu thế nào?

Nguyên tắc hưởng lương theo bảo hiểm xã hội là đóng nhiều hưởng nhiều nhưng cần có những gói "bù trượt giá" cho người có lương hưu thấp. Ảnh MH
Nguyên tắc hưởng lương theo bảo hiểm xã hội là đóng nhiều hưởng nhiều nhưng cần có những gói "bù trượt giá" cho người có lương hưu thấp. Ảnh MH
Nguyên tắc hưởng lương theo bảo hiểm xã hội là đóng nhiều hưởng nhiều nhưng cần có những gói "bù trượt giá" cho người có lương hưu thấp. Ảnh MH
Lên top