BOT tận thu phí cả xe tai nạn bẹp nát kéo sau xe cứu hộ

Xe tai nạn giao thông bẹp dúm được kéo qua trạm BOT vẫn bị thu phí
Xe tai nạn giao thông bẹp dúm được kéo qua trạm BOT vẫn bị thu phí
Xe tai nạn giao thông bẹp dúm được kéo qua trạm BOT vẫn bị thu phí
Lên top