Chào mừng Đại hội XII Công đoàn Việt Nam

Bớt đa đoan để hạnh phúc

Ảnh minh họa.
Ảnh minh họa.