Bớt đa đoan để hạnh phúc

Ảnh minh họa.
Ảnh minh họa.