“Bỗng dưng” thu gấp đôi tiền đất: Cục Thuế Nghệ An giải quyết khiếu nại

Mảnh đất ông Trương Đình Hóa mua của UBND phường Cửa Nam, đã nộp tiền từ năm 1994. Ảnh: QĐ
Mảnh đất ông Trương Đình Hóa mua của UBND phường Cửa Nam, đã nộp tiền từ năm 1994. Ảnh: QĐ
Mảnh đất ông Trương Đình Hóa mua của UBND phường Cửa Nam, đã nộp tiền từ năm 1994. Ảnh: QĐ
Lên top