“Bom tấn” Endgame và vấn nạn tiết lộ nội dung "nhàn cư vi bất thiện"

Hình ảnh một người spoil phim "Avengers: Endgame" ở Hồng Kông được cho rằng bị đánh đến chảy máu.
Hình ảnh một người spoil phim "Avengers: Endgame" ở Hồng Kông được cho rằng bị đánh đến chảy máu.
Hình ảnh một người spoil phim "Avengers: Endgame" ở Hồng Kông được cho rằng bị đánh đến chảy máu.
Lên top