Bỏ “Tiên học lễ, hậu học văn”, giáo dục thay bằng khẩu hiệu gì?

Khẩu hiệu "Tiên học lễ, hậu học văn" vẫn được nhiều trường học sử dụng. Ảnh: Phan Châu Trưởng
Khẩu hiệu "Tiên học lễ, hậu học văn" vẫn được nhiều trường học sử dụng. Ảnh: Phan Châu Trưởng
Khẩu hiệu "Tiên học lễ, hậu học văn" vẫn được nhiều trường học sử dụng. Ảnh: Phan Châu Trưởng

BẠN CÓ THỂ QUAN TÂM

Lên top