Bỏ thi Lịch sử vào THPT: Không nên lấy lý do dịch bệnh để ngụy biện

Thời gian này là thời gian gấp rút cho việc chuẩn bị kì thi vào THPT tại Hà Nội. Ảnh minh họa: LDO
Thời gian này là thời gian gấp rút cho việc chuẩn bị kì thi vào THPT tại Hà Nội. Ảnh minh họa: LDO
Thời gian này là thời gian gấp rút cho việc chuẩn bị kì thi vào THPT tại Hà Nội. Ảnh minh họa: LDO
Lên top