Bỏ thi học kỳ online: Không nên đặt nặng thành tích với học sinh lớp 1, 2

Hà Nội không bắt buộc học sinh lớp 1, 2 thi online. Ảnh minh họa: LDO.
Hà Nội không bắt buộc học sinh lớp 1, 2 thi online. Ảnh minh họa: LDO.
Hà Nội không bắt buộc học sinh lớp 1, 2 thi online. Ảnh minh họa: LDO.
Lên top