Chào mừng Đại hội XII Công đoàn Việt Nam

Bỏ thi bikini, còn ai xem hoa hậu?