Bổ sung trợ cấp cho vợ hoặc chồng liệt sĩ tái giá

Bổ sung trợ cấp cho vợ hoặc chồng liệt sĩ tái giá. Ảnh minh họa: LDO.
Bổ sung trợ cấp cho vợ hoặc chồng liệt sĩ tái giá. Ảnh minh họa: LDO.
Bổ sung trợ cấp cho vợ hoặc chồng liệt sĩ tái giá. Ảnh minh họa: LDO.
Lên top