Bổ sung quy định ngăn chặn phần mềm vi phạm chủ quyền trong kinh doanh

Trường hợp chiếc ôtô nhập khẩu về Việt Nam chứa bản đồ đường "lưỡi bò" trong phần mềm thiết bị định vị. Ảnh: Hải quan.
Trường hợp chiếc ôtô nhập khẩu về Việt Nam chứa bản đồ đường "lưỡi bò" trong phần mềm thiết bị định vị. Ảnh: Hải quan.
Trường hợp chiếc ôtô nhập khẩu về Việt Nam chứa bản đồ đường "lưỡi bò" trong phần mềm thiết bị định vị. Ảnh: Hải quan.
Lên top