Bờ sông sạt lở đến sát vách nhà dân sau bão số 5

Bờ sông Thạch Hãn sạt lở, ăn sâu vào gần nhà dân. Ảnh: Hưng Thơ.
Bờ sông Thạch Hãn sạt lở, ăn sâu vào gần nhà dân. Ảnh: Hưng Thơ.
Bờ sông Thạch Hãn sạt lở, ăn sâu vào gần nhà dân. Ảnh: Hưng Thơ.
Lên top