GIÁM ĐỐC NHÀ HÁT NGHỆ THUẬT XIẾC VÀ TẠP KỸ HÀ NỘI:

“Bổ nhiệm không có văn bản, tôi toàn tuyên bố bằng miệng”

Một tiết mục ảo thuật của Nhà hát Nghệ thuật Xiếc và Tạp kỹ Hà Nội. Ảnh: TKHN
Một tiết mục ảo thuật của Nhà hát Nghệ thuật Xiếc và Tạp kỹ Hà Nội. Ảnh: TKHN