Bỏ môn Lịch sử vào kỳ thi lớp 10 sẽ thiệt thòi cho nhiều học sinh

Bỏ môn Lịch sử vào kỳ thi lớp 10 sẽ thiệt thòi cho nhiều học sinh. Ảnh minh hoạ: Laodong.vn
Bỏ môn Lịch sử vào kỳ thi lớp 10 sẽ thiệt thòi cho nhiều học sinh. Ảnh minh hoạ: Laodong.vn
Bỏ môn Lịch sử vào kỳ thi lớp 10 sẽ thiệt thòi cho nhiều học sinh. Ảnh minh hoạ: Laodong.vn
Lên top