Bộ Luật lao động qui định về mức lương thưởng NLĐ đi làm ngày nghỉ, lễ

Công nhân cơ khí của một doanh nghiệp trên địa bàn Hà Nội. Ảnh: H.A
Công nhân cơ khí của một doanh nghiệp trên địa bàn Hà Nội. Ảnh: H.A