Bộ đội đi chợ giúp dân: Túi thực phẩm trao tay và lon nước ngọt mời lại

Hình ảnh anh bộ đội đi chợ giúp dân khi mang túi thực phẩm đến trao tận tay đã được người dân mời lon nước ngọt. Ảnh: FB Nguyễn Hùng Minh.
Hình ảnh anh bộ đội đi chợ giúp dân khi mang túi thực phẩm đến trao tận tay đã được người dân mời lon nước ngọt. Ảnh: FB Nguyễn Hùng Minh.
Hình ảnh anh bộ đội đi chợ giúp dân khi mang túi thực phẩm đến trao tận tay đã được người dân mời lon nước ngọt. Ảnh: FB Nguyễn Hùng Minh.
Lên top