Bỏ điểm sàn, tại sao không ?

áp lực mùa thi (Ảnh minh họa theo Kenh14.vn)
áp lực mùa thi (Ảnh minh họa theo Kenh14.vn)