Bịt kín đường ngang tự phát qua đường sắt, tai nạn sẽ giảm

Lối đi tự mở qua đường sắt của người dân cực kỳ nguy hiểm. Ảnh: Nguyễn Long
Lối đi tự mở qua đường sắt của người dân cực kỳ nguy hiểm. Ảnh: Nguyễn Long
Lối đi tự mở qua đường sắt của người dân cực kỳ nguy hiểm. Ảnh: Nguyễn Long
Lên top