Bình Dương: Nhiều kênh rạch ô nhiễm nghiêm trọng

Kênh Ba Bò đổi màu đen nổi bọt trắng bốc mùi hôi. Ảnh: Đình Trọng
Kênh Ba Bò đổi màu đen nổi bọt trắng bốc mùi hôi. Ảnh: Đình Trọng
Kênh Ba Bò đổi màu đen nổi bọt trắng bốc mùi hôi. Ảnh: Đình Trọng
Lên top