Bình Dương: Cần xóa sổ hàng quán dưới gầm cầu gây cản trở giao thông

Hàng quán dưới gầm cầu vượt Sóng Thần gây cản trở, ách tắc giao thông. Ảnh: Ngọc Bích
Hàng quán dưới gầm cầu vượt Sóng Thần gây cản trở, ách tắc giao thông. Ảnh: Ngọc Bích
Hàng quán dưới gầm cầu vượt Sóng Thần gây cản trở, ách tắc giao thông. Ảnh: Ngọc Bích
Lên top