Bình Dương: Cá bè trên sông Sài Gòn chết trắng, nông dân thiệt hại nặng

Cá bè chết trắng trên sông Sài Gòn, nông dân bị thiệt hại nặng nề. Ảnh: Đình Trọng
Cá bè chết trắng trên sông Sài Gòn, nông dân bị thiệt hại nặng nề. Ảnh: Đình Trọng
Cá bè chết trắng trên sông Sài Gòn, nông dân bị thiệt hại nặng nề. Ảnh: Đình Trọng
Lên top