Bình Dương: Buộc tháo dỡ căn nhà không giấy phép gần trụ điện cao thế

Công trình nhà ở không phép gần trụ điện cao thế tại phường Bình Hòa, thành phố Thuận An, Bình Dương. Ảnh: Dương Bình
Công trình nhà ở không phép gần trụ điện cao thế tại phường Bình Hòa, thành phố Thuận An, Bình Dương. Ảnh: Dương Bình
Công trình nhà ở không phép gần trụ điện cao thế tại phường Bình Hòa, thành phố Thuận An, Bình Dương. Ảnh: Dương Bình
Lên top