"Binh đoàn" xe tải cày nát đường nông thôn mới

Những chiếc xe tải kềnh càng, phóng bạt mạng trên con đường liên thôn đã trở thành nỗi ám ảnh của người dân.
Những chiếc xe tải kềnh càng, phóng bạt mạng trên con đường liên thôn đã trở thành nỗi ám ảnh của người dân.
Những chiếc xe tải kềnh càng, phóng bạt mạng trên con đường liên thôn đã trở thành nỗi ám ảnh của người dân.
Lên top