"Binh đoàn" xe tải cày nát đường nông thôn: Huyện đã làm hết trách nhiệm?

Những chiếc xe kềnh càng phóng bạt mạng trên đường liên thôn tiềm ẩn nguy cơ mất an toàn giao thông, đặc biệt là thời điểm tan tầm của học sinh.
Những chiếc xe kềnh càng phóng bạt mạng trên đường liên thôn tiềm ẩn nguy cơ mất an toàn giao thông, đặc biệt là thời điểm tan tầm của học sinh.
Những chiếc xe kềnh càng phóng bạt mạng trên đường liên thôn tiềm ẩn nguy cơ mất an toàn giao thông, đặc biệt là thời điểm tan tầm của học sinh.
Lên top