Bình Định: Kiểm điểm, xử lý cán bộ để tồn đọng hồ sơ kéo dài

Chi nhánh Văn phòng đăng ký đất đai huyện Tuy Phước. Ảnh: Q.Đ
Chi nhánh Văn phòng đăng ký đất đai huyện Tuy Phước. Ảnh: Q.Đ
Chi nhánh Văn phòng đăng ký đất đai huyện Tuy Phước. Ảnh: Q.Đ
Lên top