Bình Định: Dân chặn xe khai thác cát vì lo sạt lở bờ sông

Doanh nghiệp khai thác cát, dân lo ngại sạt lở bờ sông, hư hỏng đê kè (ảnh Nguyễn Tri)
Doanh nghiệp khai thác cát, dân lo ngại sạt lở bờ sông, hư hỏng đê kè (ảnh Nguyễn Tri)
Doanh nghiệp khai thác cát, dân lo ngại sạt lở bờ sông, hư hỏng đê kè (ảnh Nguyễn Tri)
Lên top