SỬ DỤNG AMIANG TRẮNG SẢN XUẤT TẤM LỢP FIBRO XIMĂNG:

Biết rõ độc hại, vì sao không cấm được?

PGS-TS Nguyễn An Lương cho rằng phải dứt khoát cấm nhập amiang trắng về Việt Nam. Ảnh: THÔNG CHÍ
PGS-TS Nguyễn An Lương cho rằng phải dứt khoát cấm nhập amiang trắng về Việt Nam. Ảnh: THÔNG CHÍ
PGS-TS Nguyễn An Lương cho rằng phải dứt khoát cấm nhập amiang trắng về Việt Nam. Ảnh: THÔNG CHÍ

BẠN CÓ THỂ QUAN TÂM