Biển xâm thực mạnh, Đà Nẵng bắt đầu lo đánh mất lợi thế du lịch

Sóng biển xâm thực, gây sạt lở bờ biển Đà Nẵng. Ảnh H.V
Sóng biển xâm thực, gây sạt lở bờ biển Đà Nẵng. Ảnh H.V
Sóng biển xâm thực, gây sạt lở bờ biển Đà Nẵng. Ảnh H.V
Lên top