“Biến” phế thải thành… thư viện lưu động

Thùng sơn, lốp xe...được "biến" thành thư viện lưu động. Ảnh: T.H
Thùng sơn, lốp xe...được "biến" thành thư viện lưu động. Ảnh: T.H