Bị xóa hộ khẩu làm thẻ CCCD gắn chíp như thế nào?

Cần phải nhập hộ khẩu (đăng ký thường trú) trở lại mới được làm CCCD gắn chíp. Ảnh: Lương Hạnh.
Cần phải nhập hộ khẩu (đăng ký thường trú) trở lại mới được làm CCCD gắn chíp. Ảnh: Lương Hạnh.
Cần phải nhập hộ khẩu (đăng ký thường trú) trở lại mới được làm CCCD gắn chíp. Ảnh: Lương Hạnh.
Lên top