Bị tố o ép doanh nghiệp, Bí thư Đại Từ bị yêu cầu giám định lời nói

Lên top