Bị tố nợ lương người lao động, chủ nhà hàng Makeba hứa trả trong tháng 7

Nhà hàng Makeba, nơi nhóm sinh viên làm việc. Ảnh: NVCC
Nhà hàng Makeba, nơi nhóm sinh viên làm việc. Ảnh: NVCC
Nhà hàng Makeba, nơi nhóm sinh viên làm việc. Ảnh: NVCC
Lên top