Bị tố cáo o ép doanh nghiệp, Bí thư Đại Từ nói "chờ kết quả giám định"

Lên top