Bí thư xúc phạm nữ đảng viên trong cuộc họp chi bộ

Bà Trần Thị Loan bị thâm tím mắt phải do bị phó bí thư đánh trong cuộc họp chi bộ. Ảnh: HĐ
Bà Trần Thị Loan bị thâm tím mắt phải do bị phó bí thư đánh trong cuộc họp chi bộ. Ảnh: HĐ
Bà Trần Thị Loan bị thâm tím mắt phải do bị phó bí thư đánh trong cuộc họp chi bộ. Ảnh: HĐ
Lên top