Bí thư thôn cho xe xẻ núi, biến lòng sông thành kho xưởng riêng

Các phương tiện vận tải đang hối hả xúc cát. Cách đó không xa một bãi lấn chiếm lòng sông đang hình thành. Ảnh: AT.
Các phương tiện vận tải đang hối hả xúc cát. Cách đó không xa một bãi lấn chiếm lòng sông đang hình thành. Ảnh: AT.
Các phương tiện vận tải đang hối hả xúc cát. Cách đó không xa một bãi lấn chiếm lòng sông đang hình thành. Ảnh: AT.
Lên top