Bí thư huyện ở Quảng Nam xin nghỉ hưu trước 5 năm

Bí thư Huyện ủy Tây Giang xin nghỉ hưu trước 5 năm. Ảnh: Mạnh Cường
Bí thư Huyện ủy Tây Giang xin nghỉ hưu trước 5 năm. Ảnh: Mạnh Cường
Bí thư Huyện ủy Tây Giang xin nghỉ hưu trước 5 năm. Ảnh: Mạnh Cường
Lên top