Bị nhiễm virus corona, khách hàng mua bảo hiểm có được chi trả quyền lợi?

Lên top