Bị đóng thiếu bảo hiểm xã hội, phải làm sao?

Từ 1.1.2018, người lao động có hợp đồng từ đủ 1 tháng trở lên, thì người sử dụng lao động phải tham gia bảo hiểm xã hội cho họ đầy đủ. Ảnh Đức Long
Từ 1.1.2018, người lao động có hợp đồng từ đủ 1 tháng trở lên, thì người sử dụng lao động phải tham gia bảo hiểm xã hội cho họ đầy đủ. Ảnh Đức Long
Từ 1.1.2018, người lao động có hợp đồng từ đủ 1 tháng trở lên, thì người sử dụng lao động phải tham gia bảo hiểm xã hội cho họ đầy đủ. Ảnh Đức Long
Lên top