Bị cho là “đặc cách” doanh nghiệp, UBND tỉnh Hà Tĩnh lên tiếng

Cơ quan chức năng phát hiện đối tượng trốn cách ly tại Cửa khẩu quốc tế Cầu Treo (Hà Tĩnh). Ảnh: MT
Cơ quan chức năng phát hiện đối tượng trốn cách ly tại Cửa khẩu quốc tế Cầu Treo (Hà Tĩnh). Ảnh: MT
Cơ quan chức năng phát hiện đối tượng trốn cách ly tại Cửa khẩu quốc tế Cầu Treo (Hà Tĩnh). Ảnh: MT
Lên top