Chào mừng Đại hội XII Công đoàn Việt Nam

Bị “chém”... 3 triệu đồng/tháng tiền game trên điện thoại, dù không chơi game (?)