Bị chậm trả thẻ CCCD gắn chíp, dùng giấy tờ khác giao dịch được không?

Lên top