BHXH Việt Nam: Các cơ sở y tế sẽ tạm ứng đầy đủ kinh phí khám chữa bệnh

Nhân viên y tế khám chữa bệnh tại Trung tâm Y tế huyện Cam Lộ. Ảnh: Hưng Thơ.
Nhân viên y tế khám chữa bệnh tại Trung tâm Y tế huyện Cam Lộ. Ảnh: Hưng Thơ.
Nhân viên y tế khám chữa bệnh tại Trung tâm Y tế huyện Cam Lộ. Ảnh: Hưng Thơ.
Lên top