Bệnh viện Ung bướu Cần Thơ: Bệnh nhân ra hành lang, bãi xe để trốn nóng

Lên top