Bệnh viện trẻ em Hải Phòng bị tố thu tiền gửi xe giá “cắt cổ”

Bệnh viện trẻ em Hải Phòng bị tố thu giá vé gửi xe quá cao. Ảnh: Cổng thông tin bệnh viện
Bệnh viện trẻ em Hải Phòng bị tố thu giá vé gửi xe quá cao. Ảnh: Cổng thông tin bệnh viện