Bệnh viện “nghìn tỉ” thưa thớt bệnh nhân

Cảnh tượng vắng bệnh nhân tại Bệnh viện Ung bướu cơ sở 2. Ảnh: Chân Phúc
Cảnh tượng vắng bệnh nhân tại Bệnh viện Ung bướu cơ sở 2. Ảnh: Chân Phúc
Cảnh tượng vắng bệnh nhân tại Bệnh viện Ung bướu cơ sở 2. Ảnh: Chân Phúc
Lên top