Bệnh viện khổ vì phải “gánh” chi phí test nhanh cho 171 bệnh nhân

Bệnh nhân chạy thận nhân tạo tại Bệnh viện Giao thông vận tải Vinh, Nghệ An - Ảnh: DH
Bệnh nhân chạy thận nhân tạo tại Bệnh viện Giao thông vận tải Vinh, Nghệ An - Ảnh: DH
Bệnh nhân chạy thận nhân tạo tại Bệnh viện Giao thông vận tải Vinh, Nghệ An - Ảnh: DH
Lên top