Bệnh viện hiện đại "nghìn tỉ" hằng ngày chỉ đón 80 bệnh nhân, vì sao?

Bệnh nhân đến khám bệnh tại Bệnh viện Ung bướu cơ sở 2. Ảnh: Chân Phúc
Bệnh nhân đến khám bệnh tại Bệnh viện Ung bướu cơ sở 2. Ảnh: Chân Phúc
Bệnh nhân đến khám bệnh tại Bệnh viện Ung bướu cơ sở 2. Ảnh: Chân Phúc
Lên top