Bệnh viện Đa khoa Phúc Yên (Vĩnh Phúc):

Nhiều khuất tất sau cái chết của một sản phụ

Bệnh viện Đa khoa Phúc Yên.
Bệnh viện Đa khoa Phúc Yên.