Bệnh viện 150 tỉ đồng chưa hoạt động vì hệ thống PCCC chưa hoàn thiện

Bệnh viện Sản - Nhi đã xây dựng xong nhưng vẫn chưa đi vào hoạt động. Ảnh: Thanh Chung
Bệnh viện Sản - Nhi đã xây dựng xong nhưng vẫn chưa đi vào hoạt động. Ảnh: Thanh Chung
Bệnh viện Sản - Nhi đã xây dựng xong nhưng vẫn chưa đi vào hoạt động. Ảnh: Thanh Chung
Lên top