Bệnh nhân COVID vừa cai ECMO ở Đà Nẵng nhắn bác sĩ: “Hẹn gặp lại ngày mai"

Bệnh nhân COVID-19 vừa cai ECMO ở Đà Nẵng nhắn bác sĩ hẹn gặp lại ngày mai. Ảnh: Hoàng
Bệnh nhân COVID-19 vừa cai ECMO ở Đà Nẵng nhắn bác sĩ hẹn gặp lại ngày mai. Ảnh: Hoàng
Bệnh nhân COVID-19 vừa cai ECMO ở Đà Nẵng nhắn bác sĩ hẹn gặp lại ngày mai. Ảnh: Hoàng
Lên top